วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

ตกงาน ว่างงาน หยุดงาน ประกันสังคมจ่ายนะ รู้ยัง

25 มี.ค. 2020
293

ตกงาน ว่างงาน หยุดงาน ประกันสังคมจ่ายนะ รู้ยังตกงาน ว่างงาน หยุดงาน ประกันสังคมจ่ายนะ รู้ยัง

ประกันสังคมใจดี จ่ายชดเชยเงินค่าจ้างสูงสุด70% นาน6เดือน มาตรช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จากภัยโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่ว่างงาน ตกงานในช่วงนี้ มาดูเลยว่าได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง